Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Trekantens Dykker Centers Webshop. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Trekantens Dykker Centers Webshop.

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Trekantens Dykker Centers Webshop. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra Trekantens Dykker Centers Webshop anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post Danmark/GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Trekantens Dykker Centers Webshop.

Dette betyder, at varene sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse i Danmark vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varen

Risikoen for varer bestilt i Trekantens Dykker Centers webshop overgår til køber, når varen er modtaget af køber. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg for varen fra købers side.

Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Trekantens Dykker Centers Webshop skal påberåbes inden 14 dage efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du straks rette henvendelse til Trekantens Dykker Centers Webshop. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig indenfor reklamationsperiodens 24 måneder efter, du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Trekantens Dykker Centers Webshop har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Trekantens Dykker Centers Webshop.

Fortrydelsesret

Trekantens Dykker Centers Webshop yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Trekantens Dykker Centers Webshop underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse. Gavekort købt via webshop eller i butikken kan ikke ombyttes til kontanter.

Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) indgås på dansk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@trekadyk.dk.
De indtastede kundeoplysninger behandles fortroligt, og vil ikke blive udleveret til 3. mand.

Pris og betaling

I Trekantens Dykker Centers Webshop har du mulighed for at betale med Dankort samt visse internationale kreditkort. Alle priser i Trekantens Dykker Centers Webshop på web-adressen http://www.trekadyk.dk er opgivet i DKK inkl. moms, men ekskl. porto/fragt. Alle transaktioner foretages via en krypteret SSL forbindelse.

Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling for levering finder sted ud fra Post Danmark "Carry On"(Fly) gældende rater.

Særligt vedrørende kurser

Et købt kursus giver ingen garanti for et bestået kursus. Eleven køber kurset, men skal fortjene certificeringen ved at honorere minimumskravene til beståelse. Trekantens Dykker Center er til enhver tid forpligtet til at bibringe den af PADI foreskrevne undervisning af høj kvalitet, men eleven er selv ansvarlig for at være forberedt og klar til at lære. Såfremt eleven, af årsager udenfor Trekantens Dykker Centers kontrol, ikke består kurset, og har brug for eks. mere pool tid eller et ekstra dyk i åbent vand, så er dette forbundet med en merpris for eleven. Spørg Instruktøren om den ekstra pris i forhold til dit aktuelle behov.

Særligt vedrørende ture og arrangementer

Ture, eller andre arrangementer, købt eller booket via Trekantens Dykker Center er omfattet af særlige regler for fortrydelsesret. Aflysning eller ændring indtil 14 dage før afvikling er berettiget til fuld refusion. Fra 13 dage til 48 timer før afvikling er berettiget til 50 % refusion. Aflysning eller ændring mindre end 48 timer før afvikling refunderes ikke.