Nitrox er en betegnelse for en luftart, hvor indholdet af ilt er større end de normale ca. 21 %. Når man ikke vil gå ned i den helt videnskabelige sammensætning af atmosfærens luft, så er det en bredt accepteret formel at luften normalt indeholder ca. 21 % oxygen (ilt) og ca. 79 % nitrogen (kvælstof).

Når man indenfor rekreativ dykning taler om Nitrox, så er det altså en betegnelse for den luft man har i sin tank, hvor man har fjernet en del af nitrogenen og erstattet den med mere ilt, så iltindholdet dermed er større end de normale 21 %. De mest almindelige blandinger indefor rekreativ dykning kaldes Eanx32, Eanx 36 og Eanx40. Eanx betyder Enriched air nitrox, og tallet bagved - 32, 36 eller 40 angiver iltindholdet i %.

Men hvorfor overhovedet dykke med Nitrox?

Som du sikkert erindrer fra dit Open Water Kursus, så er det primært ophobningen af nitrogen i vores væv, som begrænser vores bundtid på en given dybde. Det er også denne ophobning af nitrogen i din krop, som gør at du oftest bliver temmelig træt efter at have dykket, særligt hvis dykket er dybt, eller du har flere dyk efter hinanden.

Ved at fjerne en del af den nitrogen, der er  i indåndingsluften, og erstatte den med oxygen, så opnår vi både at vores tilladte bundtid på en given dybde øges væsentligt, samtidig med at vi føler os mere friske og oplagte - selv efter flere eller dybere dyk.

Mange dykkere vælger at holde sig til de tilladte bundtider, som dykkertabeller (eller computere) foreskriver for almindelig luft, og opnår dermed den store fordel, at man øger sin sikkerhed, og minimerer sin risiko for dykkersyge ganske væsentligt.

At dykke med Nitrox er ikke svært. Det kræver dog særlig uddannelse og certifikat, ligesom der stilles nogle særlige krav til udstyret.

Nitrox kurset i sig selv er en rent teorikursus uden dyk. Derfor tilbyder Trekantens Dykker Center, at du i forbindelse med at erhverve Nitrox certifikatet, kan få lov til at gennemføre Adventure dyk på Nitrox, og dermed få en fuld oplevelse af kurset, og af forskellen på at dykke på almindelig luft og Nitrox.

Da adgangskravet til Nitrox er Open Water dykker og minimum 15 år, så er det også muligt at kombinere dette kursus med et Advanced Open Water kursus, og så har du dermed allerede dit Nitrox Speciale.

For spørgsmål, priser og tilmelding, kontakt Michael ved Trekantens Dykker Center her