Trekantens Dykker Center, er et lille nystartet dykkercenter med base i Kolding. Vi dækker naturligvis primært Trekantsområdet, Kolding - Vejle - Fredericia, men lader os bestemt ikke begrænse af geografien. Vi modtager gerne dykkere og elever fra hele landet, og arrangerer hellere end gerne ture, som bevæger sig ud over vores “stamsteder” i Lillebælt.

Trekantens Dykker Center er en enkeltmandsvirksomhed, og de bærende kræfter er listet under kontakt.

Trekantens Dykker Center vil gerne fremhæve følgende styrker:

- Vi tror på kvalitet frem for kvantitet, særligt hvad angår uddannelse af nye dykkere.

- En unik fleksibilitet i forhold til afvikling af såvel kurser som ture – vi dykker (næsten) når det passer dig.
- Vi modtager og kører kun små hold. Du/I (hvis I er flere som gerne vil tage et kursus sammen) vil som hovedregel være eneste deltager(e). Der vil aldrig være mere end max. 4 deltagere på et Open Water Kursus eller et Advanced Open Water kursus. Det er kun halvt så mange som PADI’s standarder tillader, og er din garanti for bedre instruktion og mere tid til den enkelte deltager. Der vil også i videst mulige udstrækning være en Divemaster med i vandet under afvikling af kurser. I sidste ende betyder det endnu højere sikkerhed, og en endnu bedre uddannelse til dig.

- Trekantens Dykker Center er meget mindre kommercielle end de “som skal leve af det”. Vi underviser og dykker, fordi vi elsker det! Det er din garanti for maksimalt udbytte.

Filosofi

Dykning skal være for alle!! Så kort kan det siges. Men bag denne ene og helt overordnede tanke og hensigt ligger der naturligvis en masse andre tanker og hensigter, jeg gerne vil dele med Jer.

Her hos os er du velkommen uanset:

- om du er 10 eller 100 år
- om du er dreng eller pige; mand eller kvinde
- om du er dansk, eller anden nationalitet.
- om du har 0 dyk eller 10.000 dyk logget. (Jeg kender faktisk én dame, som har langt over 30.000 dyk)
- om du er nervøs, eller ej
- om du har dit eget udstyr eller gerne vil leje
- om du har store dykkerambitioner eller kun ganske små
- om du har en dykker makker, eller om vi skal finde en til dig
- find selv på mere - du er stadig velkommen :-)

Det vigtigste, og næsten det eneste som kan udelukke dig fra at dykke med os, er din indstilling.

Vi stiller "strenge" men meget rimelige krav om, at du udviser ansvarlighed omkring din egen og andres dykning.

Du vil blive bedt om at underskrive en erklæring om dit helbred og en erklæring omkring sikkerhed og sikker dykning, den første gang du deltager på et kursus eller en tur hos TDC.

Husk, at du får det ud af din dykning, som du vælger at lægge i det.

Vision

Trekantens Dykker Centers vision er, at bibringe alle interesserede viden om livet under vandet, samt bibringe dem de nødvendige færdigheder til, på en tryg og forsvarlig måde for både naturen og dem selv, at kunne udforske denne verden indenfor grænserne for rekreativ dykning.

Trekantens Dykker Center vil endvidere levere service, dykkerudstyr, dykkerture og dykkeruddannelse af højeste kvalitet, og aldrig gå på kompromis med sikkerheden.

Mission

Trekantens Dykker Centers mission er, at udvikle dykkersporten i Danmark; og udvikle kendskabet til livet under havoverfladen i Danmark og resten af verden.

Vi vil gennem oplysning, formidling, dialog og læring udvikle dykkere med høj morale omkring naturens værdier, både over og under vandet. Vi vil kendes og anerkendes for at have en positiv indflydelse på vores miljø og natur, og vi er pro-aktive i oprydning og bevarelse af denne.

Endelig vil vi tilbyde kvalitet, dels i vores produkter, men i særdeleshed i vores kurser og uddannelse af dykkere.

Michael Jæger Andersen
PADI Master Scuba Diver Trainer #498993